Condicions Generals

Condiciones Generales

Per als menús de grups

• Aquets menús son vàlids per grups a partir de 8 persones.

• En un mateix grup no es podran combinar diferents menús.

• Es poden elaborar menús a mida, al gust del client, o modificar plats. Feu-nos-ho saber per veure quines opcions els hi podem oferir.

• Fem pastissos d’aniversari per encàrrec.

• Adaptem els menús per a persones amb intoleràncies alimentàries o vegetarianes.

• Els segons plats escollits s’hauran de comunicar amb un mínim de 72 hores d’antelació.

• El número de comensals podrà disminuir fins 72 hores abans de la cita reservada. Si es realitza després o en el moment d’arribar al restaurant, es tindrà que abonar l’import íntegre de las places reservades.

• Per formalitzar la reserva s’ha de fer una paga i senyal del 30%. (NÚM. COMPTE: ES6300810065110001884389)

• En cas d’exclusivitat del local, s’abonarà amb antelació el 100% de la factura.

• Les ampolles de vi incloses al menú es podran canviar per ampolles de cava o per 4 refrescos o cerveses.

• Les ampolles que superin el numero inclòs es cobraran a part, així com els refrescos, cerveses i licors de més.

Para los menús de grupos

• Estos menús son válidos para grupos a partir de 8 personas.

• En un mismo grupo no se podrán combinar diferentes menús.

• Se pueden elaborar menús a medida, al gusto del cliente, o modificar cualquier plato. Háganoslo saber para ver que opciones les podemos ofrecer.

• Hacemos tartas de cumpleaños por encargo.

• Adaptamos los menús para personas con intolerancias alimentarias o vegetarianas.

• Los segundos platos escogidos se deberán comunicar con un mínimo de 72 horas de antelación.

• El número de comensales podrá disminuir hasta 72 horas antes de la cita reservada. Si se realiza después o en el momento de llegar al restaurante, se tendrá que abonar el importe íntegro de las plazas reservadas.

• Se pedirá una paga y señal del 30%.(NUM. CUENTA: ES6300810065110001884389)

• En caso de exclusividad del local, se deberá abonar con antelación el 100% de la factura.

• Las botellas de vino incluidas en el menú se podrán cambiar por botellas de cava o por 4 refrescos o cervezas.

• Todas las botellas que superen el número de comensales serán facturadas aparte, así como los refrescos, cervezas y licores de más.