CONDICIONS GENERALS

 • Adaptem els menús per a persones amb intoleràncies alimentàries o al·lèrgens.
 • Adaptem els menús per a persones vegetarianes o veganes
 • Els plats escollits s’hauran de comunicar amb un mínim d’una setmana d’antelació.
 • El número de comensals podrà disminuir fins 72 hores abans de la data Si es realitza després o en el moment d’arribar al restaurant, es tindrà que abonar l’import íntegre de las places reservades.
 • Per formalitzar la reserva s’ha de fer una paga i senyal del 30%.
  (NÚM. COMPTE: ES6300810065110001884389)
 • Es comptabilitza una ampolla de vi i una de cava per cada a 4 Cada ampolla es pot canviar per 4 refrescos o 4 cerveses.
 • Les ampolles que superin el numero inclòs es cobraran a part, així com els refrescos, cerveses i licors de més.

CONDICIONES GENERALES

 • Adaptamos los menús para personas con intolerancias alimentarias o alérgenos.
 • Adaptamos los menús para personas vegetarianas o
 • Los segundos platos escogidos se deberán comunicar con un mínimo de una semana de antelación.
 • El número de comensales podrá disminuir hasta 72 horas antes de la cita Si se realiza después o en el momento de llegar al restaurante, se tendrá que abonar el importe íntegro de las plazas reservadas.
 • Se pedirá una paga y señal del 30%. 
  (NUM. CUENTA: ES6300810065110001884389)
 • Se contabiliza 1 botella de vino y una de cava para 4 personas y se podrá cambiar por 4 refrescos o 4
 • Todas las botellas que superen el número de comensales serán facturadas aparte, así como los refrescos, cervezas y licores de más.