7-Plats de Nit

Platos de Noche

Disponibles en horari de sopars / Disponibles en horario de cenas

Musclos gallecs al vapor.

10,90

Mejillones al vapor.

 

Musclos gallecs a la marinera.

11,90

Mejillones gallegos a la marinera.

Calamarcets a la planxa amb all i julivert

12,90

Calamarcitos a la plancha con ajo y perejil

 

Llagostins a la planxa amb all i julivert

11,90

Langostinos a la plancha con ajo y perejil

 

Pop a la brasa amb parmentier.

21,50

Pulpo a la brasa con parmentier.

Entranya de vedella a la brasa amb laseva guarnició.

16,90

Entraña de ternera a la brasa con su guarnición.

Paelles individuals (segons disponibilitat).

S/M

Paellas individuales (segun disponibilidad).